Systematische review met meta-analyse

Het doel van deze literatuurstudie is om het effect van oefentherapie te onderzoeken bij patiënten met een acute enkeldistorsie en om na te gaan of de het volume van de oefentherapie een invloed heeft op de effectiviteit van de revalidatie.

Om dit te onderzoeken werden gerandomiseerde studies, waarbij patiënten met een acute enkeldistorsie een oefentherapie-gebaseerde interventie kregen, geanalyseerd naar het effect op prevalentie van recurrente distorsies, klinische tekens en symptomen, patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, inhoud en volume van de interventies in de studies en kwaliteit van de interventies.

Bekijk de resultaten