Gezondheid-economische studie

Het doel van deze studie is om de kost van een enkeldistorsie te evalueren door de atleten van de prospectieve cohort studie te vragen om de directe en indirecte kosten als gevolg van de distorsie te rapporteren.

Testprocedure en tijdstippen

Deelnemers zullen gevraagd worden om de kosten als gevolg van de enkeldistorsie te rapporteren in een online dagboek. Deze bevraging zal gebeuren tijdens de drie testmomenten van de prospectieve cohort studie: 7 dagen na de distorsie, 6 weken na de distorsie, 12 weken na de distorsie en 12 maanden na de distorsie.

Deelnemers die tijdens het verloop van de studie de enkel opnieuw omslagen zullen gevraagd worden de kosten gerelateerd aan de nieuwe distorsie apart te documenteren. Op deze manier kan er een onderscheid gemaakt worden van de eerste distorsie en het hervallen in een nieuw letsel.

Kosten gerelateerd aan de enkeldistorsie betreft:

Directe kosten:

  • Consultatie voor diagnose
  • Behandeling
  • Revalidatie
  • Niet-medische uitgaven veroorzaakt door het letsel

Indirecte kosten:

  • Verplaatsing
  • Verlies van productiviteit en inkomsten
  • Andere kosten