Cross-sectionele studie

Het doel van deze studie bestaat er uit om na te gaan of de ernst van een enkeldistorsie bepaald kan worden aan de hand van manuele testen, klinische tekens of symptomen en perceptie van de patiënt, vergeleken met echografie.

Testprocedure en tijdstippen

Deelnemers zullen op één moment onderzocht worden, 7 dagen na de distorsie. Tijdens dit testmoment zal de ernst van de distorsie bepaald worden door middel van onderzoek naar integriteit van de enkelligamenten, aan de hand van manuele testen, klinische symptomen, perceptie van de atleet en echografisch onderzoek.