Prospectieve cohort studie

Het doel van deze studie is om risicofactoren en voorspellende factoren voor het ontwikkelen van chronische instabiliteit te identificeren bij atleten met een acute enkeldistorsie, door deze patiënten doorheen de revalidatie te onderzoeken en tot 12 maanden na de distorsie op te volgen. Bij atleten die geen chronische instabiliteit ontwikkelen, worden de voorspellende factoren voor volledig herstel en het succesvol hervatten van sportactiviteiten onderzocht.

Om het doel van de studie te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

 • Welke karakteristieken zijn geassocieerd met de ontwikkeling van chronische enkelinstabiliteit na een eerste acute enkeldistorsie?
 • Welke karakteristieken zijn geassocieerd met succesvolle sporthervatting na een eerste acute enkeldistorsie?

Deze studie wordt volledig uitgevoerd met klinisch relevante uitkomstmaten en klinisch toepasbare meetmethodes.

Testprocedure en tijdstippen

Deelnemers zullen op vier momenten onderzocht worden: 7 dagen na de distorsie, 6 weken na de distorsie, 12 weken na de distorsie en 12 maanden na de distorsie. Alle testen kunnen op locatie van de deelnemer afgenomen worden.

7 dagen na de distorsie

Het eerste testmoment zal ongeveer 30 minuten duren. Tijdens deze sessie zullen de volgende zaken onderzocht worden:

 • Vragenlijst over persoonlijke informatie, demografische gegevens, sport-gerelateerde informatie, blessuregeschiedenis en het mechanisme van de distorsie.
 • Metingen van lichaamslengte, lichaamsgewicht en lengte van de onderste ledematen.
 • Onderzoek naar integriteit van de enkelligamenten aan de hand van manuele testen, klinische symptomen, perceptie van de atleet en echografisch onderzoek.
 • Vragenlijsten over specifieke symptomen van instabiliteit, enkel-specifieke functies, blessure representatie, vermijdingsgedrag gerelateerd aan fysieke activiteiten, bewegingsangst en kwaliteit van leven.

6 weken & 12 weken na de enkeldistorsie

Het tweede & derde testmoment zullen ongeveer 90 minuten duren. De volgende zaken zullen getest worden tijdens deze sessies:

 • Status van revalidatie.
 • Vragenlijsten over specifieke symptomen van instabiliteit, enkel-specifieke functies, blessure representatie, vermijdingsgedrag gerelateerd aan fysieke activiteiten, bewegingsangst en kwaliteit van leven.
 • Beweeglijkheid van de enkel
 • Kracht van de enkel-, knie- en heupgewrichten
 • Gevoel van houding en kracht
 • Statische, dynamische en functionele stabiliteit
 • Functionele prestaties

12 maanden na de enkeldistorsie

Het laatste testmoment zal ongeveer 30 minuten duren. De volgende zaken zullen onderzocht worden:

 • Vragenlijsten over specifieke symptomen van instabiliteit, enkel-specifieke functies, blessure representatie, vermijdingsgedrag gerelateerd aan fysieke activiteiten, bewegingsangst en kwaliteit van leven.

Verder zullen deelnemers tussen testmoment 3 (12 weken) en testmoment 4 (12 maanden) maandelijks via sms of e-mail bevraagd worden over de volgende zaken:

 • Status van sportparticipatie
 • Oplopen van tweede enkeldistorsie