Doctoraatsonderzoek

Van acute enkeldistorsie naar chronische enkelinstabiliteit: wie slaagt er in om de chroniciteitscyclus te voorkomen?

Meer informatie

Over het project

Een enkeldistorsie is een van de meest voorkomende sportletsels. Dit letsel kan ook op langere termijn gevolgen hebben zoals chronische instabiliteit en artrose. Naast lichamelijke gevolgen kan een enkeldistorsie ook een belangrijke economische impact hebben. De meest geschikte kinesitherapeutische behandelstrategie om te voorkomen dat er opnieuw een enkeldistorsie gebeurt of chronische enkelinstabiliteit ontwikkeld wordt, is momenteel onvoldoende bekend.

Daarom is het doel van ons project om te onderzoeken welke factoren geassocieerd zijn met verhoogde kans op volledig herstel na enkeldistorsie, en welke factoren een verhoogde kans op een terugkerende enkelverstuiking of chronische instabiliteit voorspellen. Alle gegevens over de blessure, de progressie tijdens en na de revalidatie, zullen gebruikt worden om risico op terugkerende enkelverstuiking en chronische enkelinstabiliteit te voorspellen.

Gelijktijdig zullen directe en indirecte kosten, gerelateerd aan een enkeldistorsie, verzameld en geanalyseerd worden om de economische impact te bepalen van een enkeldistorsie en de hier uit voortvloeiende gevolgen.

Dit doctoraatsproject kadert zich binnen een internationale samenwerking, waarbij er wordt samengewerkt met de Bern University of Applied Sciences (Zwitserland) en Ulster University (Noord Ierland, Verenigd Koninkrijk).

vijf project onderzoeken

1. Systematische review met meta-analyse

Het doel van deze literatuurstudie is om het effect van oefentherapie te onderzoeken bij patiënten met een acute enkeldistorsie en om na te gaan of de het volume van de oefentherapie een invloed heeft op de effectiviteit van de revalidatie.

2. Feasibility study

Het doel van deze studie bestaat er uit om de haalbaarheid van het vooropgestelde onderzoeksprotocol van de grootschalige prospectieve studie te onderzoeken en te optimaliseren.

3. Prospectieve cohort studie

Het doel van deze studie is om risicofactoren en voorspellende factoren voor het ontwikkelen van chronische instabiliteit te identificeren bij atleten met een acute enkeldistorsie, door deze patiënten doorheen de revalidatie te onderzoeken en tot 12 maanden na de distorsie op te volgen. Bij atleten die geen chronische instabiliteit ontwikkelen, worden de voorspellende factoren voor volledig herstel en het succesvol hervatten van sportactiviteiten onderzocht.

4. Cross-sectionele studie

Het doel van deze studie bestaat er uit om na te gaan of de ernst van een enkeldistorsie bepaald kan worden aan de hand van manuele testen, klinische tekens of symptomen en perceptie van de patiënt, vergeleken met echografie.

5. Gezondheid-economische studie

Het doel van deze studie is om de kost van een enkeldistorsie te evalueren door de atleten van de prospectieve cohort studie te vragen om de directe en indirecte kosten als gevolg van de distorsie te rapporteren.

Wie zoeken we?

Voor dit onderzoeksproject zoeken we atleten tussen 18 en 55 jaar die recent (< 7 dagen) hun enkel hebben omgeslagen en waarbij de vorige enkeldistorsie minstens een jaar geleden is. Zowel recreanten, semiprofessionele en professionele atleten die de volgende sporten beoefenen worden meegenomen in het onderzoek: voetbal, zaalvoetbal, basketbal, hockey, handbal, volleybal, baseball, tennis, badminton en atletiek.

Atleten met een breuk aan de enkel of elders in de onderste ledematen, vroegere operatieve ingreep aan de enkel of de voet, een bijkomend letsel elders in de onderste ledematen, hinderende gezichtsbeperking, ernstige neurologische aandoening, hart- en vaataandoening of metabole aandoening kunnen niet geïncludeerd worden in dit project.

De testprocedures en tijdstippen zijn beschreven terug te vinden bij de respectievelijke onderzoeken.

Deze studie werd goedgekeurd door de commissie medische ethiek van het UZA/UAntwerpen. Alle gegevens zullen gepseudonimiseerd verzameld worden en alle deelnemers zullen hun resultaten kunnen inkijken. Deelnemers kunnen ook te allen tijde hun deelname aan de studie stop te zetten. Deelname aan de studie is volledig gratis.